Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Documenten


Concept tekst eindrapportage onderzoek

evaluatieformulier workshops

format Gezonde kantine

Lesbrief ter ondersteuning

Format jaarplanning (voorbeeld)

Format LOB plan

Nieuwsbrief 1

Extern

Nieuwsbrief 2

Extern

Nieuwsbrief 3

Extern

o-meting competenties ondernemendheid

Plan leerlingen zelf avond organiseren voor ouders

De activiteiten stimuleren de ondernemende kwaliteiten van de leerlingen. We laten ze door deze activiteiten trots zijn op wie ze zijn en wat ze presteren. Hun eigen inbreng en uitvoering van de diverse taken zorgen hiervoor. Diverse vakken worden met elkaar geïntegreerd tot een samenhangend geheel. Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden. Hierdoor zien de leerlingen nut en noodzaak van wat zij moeten kennen en kunnen. Dit plan ondersteunt het proces om het nieuwe lesmateriaal te ontwikkelen. Het zorgt uiteindelijk voor borging en continuïteit en samenwerking binnen de diverse vakgebieden. Dit plan omschrijft thema 2 voor na de herfstvakantie (periode ik en mijn vrije tijd) ‘Presentatie vakcollege door leerlingen aan de ouders’. Op 7 december 2011 is er een pilot geweest. Leerlingen gaan een avond organiseren waarop ouders, zusjes/broertjes, opa en oma allerlei hapjes krijgen en presentaties over wat zij afgelopen periode gemaakt en geleerd hebben. Het vakcollege lokaal wordt aangekleed en ook de PR en communicatie van deze avond ligt in de handen van de leerlingen. De catering wordt geheel verzorgd door de leerlingen.

Vragen interview docenten voor het onderzoek

Workshop ondernemendheid

Presentatie